0935 67 97 87

Duct type hay còn gọi là dòng điều hòa dấu trần nối ống gió, hoạt động theo cơ chế đẩy khí lạnh qua các ống gió, loại này thường không có mặt nạ, được lắp đặt trực tiếp vào ống gió.